با سلام، این وبلاگ دیگر به روز نمی شود، آدرس وبلاگ جدید من: www.din-siasat.blogfa.com

درس سوم
رزم رستم و سهراب (2)  خودآزمايي درس 3 :  1. در كشته شدن سهراب ، چه كسي يا كساني را مقصر مي دانيد ؟ چرا؟

الف - افراسياب . كه سهراب را براي رفتن به ايران تشويق مي كند و به او وعده تاج و تخت مي دهد. اما قصد دارد، سهراب را نيز در بازگشت به توران، به قتل برساند.
ب – خود سهراب كه به نيروي جواني اش مغرور است و رقيبي در مبارزه ندارد
پ – رستم كه به خاطر بدبيني ، اظهار علاقه ي سهراب و پيشنهاد او براي منصرف شدن از جنگ را نيرنگ تصور مي كند.
ت – كاووس پادشاه ايران ، كه از دادن نوش دارو براي نجات سهراب در زمان مناسب، خودداري مي كند.
ث – و از همه مهم تر از ناگشوده ي تقدير و سرنوشت است
   2 – در گذشته، گاه متمم با دو حرف اضافه مي آمده است، مثل «به گيسوي او بر = بر گيسوي او» در اين درس نمونه ديگري از اين كاربرد را پيدا كنيد.

بر زمين بر = بر زمين، در مصراع در زدش بر زمين بر به كردار شير    3- نمونه اي از ابيات موقوف المعاني را در درس بيابيد

موقوف المعاني آن است كه معني بيت ، با بيت ديگر كامل مي شود
به سهراب گفت : اي يل شير گير / كمند افكند و گرز و شمشير گير
دگرگونه تر باشد، آيين ما / جز اين باشد آرايش دين ما
   4 - تفاوت مثنوي با غزل را بنويسيد

مثنوي قالبي است كه در آن هر بيت قافيه اي جداگانه دارد يعني هر دو مصرع، هم قافيه اند. چون قافيه پيامي تغيير مي كند و شاعر از نظر قافيه با مشكل مواجه نيست. اين قالب براي سرودن داستانهاي طولاني است . ليلي و مجنون ، مثنوي و معنوي غزل ، قالب شعري است كه ابيات آن معمولاً بين 7 تا 13 بيت است. قافيه در دو مصرع بيت اول و پايان بيت هاي بعدي مي آيد. مضمون آن معمولاً بيان عواطف و احساسات است.    بياموزيم1:
يادآوري آرايه ها و اصطلاحات ادبي :

1. قافيه :
در پايان مصرع ها يا در پايان ابيات، كلماتي آورده مي شود كه يك يا چند حرف اصلي آخر آن ها يكسان است. به اين كلمات كلمات قافيه و به حرف يا حروف اصلي يكسان آخر آن ها «قافيه» گفته مي شود.
2. رديف :
رديف كلمه يا كلماتي است كه در پايان مصرع ها يا بيت ها، پس از قافيه عيناً تكرار مي شود و معني آن كلمه نيز يكسان است . اگر كلمات پاياني تنها از نظر شكل و نگارش يكسان باشند و معني آن ها يكسان نباشد، كلمات قافيه به حساب مي آيند نه دريف.
3. سجع :
به هماهنگي كلمات پاياني دو جمله يا بيشتر، اصطلاحاً سجع گفته مي شود.
سجع در نثر، مانند قافيه است در شعر به نثري كه دوران سجع است ، نثر مسجع و آهنگين مي گويند.
4. تضاد :
كاربرد هنرمندانه دست كم دو كلمه كه معناي آنها مخالف هم باشد، آرايه ي تضاد ناميده مي شود. نام ديگر آرايه ي تضاد ، طباق است.
همت كننده از نيستي / نيست كننده پس از هستي . هست كننده و نيست كننده
5. تشبيه :
همانند كردن دو يا چند پديده به يكديگر است. به شرط آنكه بين آنها شباهت يا شباهت هايي وجود داشته باشد. هر تشبيه داراي چهار ركن است.
الف – مشبه چيزي يا كسي كه آن را به چيزي يا كسي ديگر تشبيه مي كنيم.
ب – مشبه به : چيزي يا كسي كه مشبه مانند آن شده است
پ – وجه شبه : همانندي يا همانندي هاي موجود بين مشبه و مشبه به
ت – ادوات تشبيه : كلمه اي كه رابطه ي تشبيه را برقرار مي كند از جمله چون، مانند، نظير........
تنش چون بيد لرزان است
تن -> مشبه / چون -> ادوات تشبيه / بيد -> مشبه به / لرزان -> وجه شبه
6 – تشخيص :
نسبت دادن حالات و رفتار انسان به غيرانسان ، آرايه ي «تشخيص» ناميده مي شود.
7 – نماد :
نماد يا نشانه پديده اي است كه چون ويژگي و صفتي را در حد فريادي در خود دارد، مظهر و سمبل آن ويژگي شده است. مانند شير كه نماد قدرت است.
جهاد -> نماد آزادي و خرمي
دريا -> عظمت و بخشندگي
8 – ضرب المثل :
ضرب المثل جمله اي است بسيار كوتاه و پرمغز و پند آموز كه در ميان مردم رايج شده است.
مانند :
باد آورده را باد مي برد. به مفهوم هر چه بدون زحمت بدست مي آيد. انسان قدر آن را نمي داند و زود هم از دست مي رود.
9 – لطيفه هاي ادبي :
لطيفه هاي ادبي سخني است كه حاوي نكته اي «لطيف و عبرت آموز است و طرز بيان آن طنز است»
10 – قطعه :
قطعه قالبي است كه مصراع هاي زوج (دوم) بيت هاي آن هم قافيه اند. محتوا و مضمون قطعه غالباً «پند و اندرز » است. كوتاه هترين قطعه از دو بيت تشكيل مي شود.
11. مثنوي :
مثنوي شعري است كه دو مصرع، دو مصرع هم قافيه اند. مثنوي به دليل آساني قافيه براي سرودن داستان ها و مطالب طولاني مناسب است. اگر كلمات قافيه را به ترتيب با علامت هاي *   نشان دهيم، قالب مثنوي بدترين شكل است.
كوتاه ترين مثنوي دو بيت دارد.
12. غزل :
غزل شعري است كه قافيه در مصرع نخست و تمام مصرع هاي زوج آن رعايت مي شود و محتواي آن معمولاً بيان عواطف و احساسات است.
اگر كلمات قافيه را به علامت ستاره نشان دهيم نمودار قالب غزل به صورت زير است.
تعداد ابيات قصيده معمولاً بيش از غزل است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1385/09/14ساعت 0:49  توسط فرهاد کاظمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به این وبلاگ خوش آمدید.
این وبلاگ برای آموزش درسهای اول دبیرستان ساخته شده است.
من فرهاد کاظمی دانش آموز نوبت1 دبیرستان البرز اصفهان هستم و در کلاس 102 تحصیل میکنم.
این دبیرستان از دست اندرکاران و معلم های خوبی بهره مند است.
من هم در اینجا قصد دارم هم خود را با ارائه ی این مطالب آماده سازم و هم شما را.
امیدوارم این وبلاگ بتواند نیازهای شما را برآورده کند.
با دادن نظر من را خوشحال و برای ادامه ی راهم امیدوار کنید.
با آرزوی موفقیت شما عزیزان.

پیوندهای روزانه
طنز سیاسی

.:: طـنـز سـیـاسـی ::.
.:: اولین و کامل ترین صفحه حقوق بشر ::.
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور 1389
آذر 1385
آرشیو موضوعی
دين و زندگي مرحله ی اول درس اول و دوم
دين و زندگي درس سوم و چهارم
دين و زندگي درس پنجم و ششم
دين و زندگي درس هفتم و هشتم
دين و زندگي درس نهم
دين و زندگي مرحله ی دوم درس دهم
دين و زندگي درس یازدهم و دوازدهم
دين و زندگي مرحله ی سوم درس سیزدهم و چهاردهم
دين و زندگي درس پانزدهم و شانزدهم
دين و زندگي درس هفدهم و هجدهم
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول_1
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول _2
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول_3
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول_4
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_1
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_2
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_3
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_4
دين و زندگي آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی
شيمي بخش ۱ – مايعي کمياب در عين فراواني
شيمي بخش ۱_ قسمت دوم
شيمي بخش ۱_قسمت سوم
شيمي بخش ۱ سئوالات تشريحي
شيمي بخش ۲
شيمي بخش ۲_قسمت دوم
شيمي بخش ۲_سوالات تستي و تشريحي
شيمي بخش ۳ مصرف دوباره تنها راه ادامه
شيمي خودآزمايي
شيمي بخش ۴
شيمي بخش ۴_قسمت دوم
عربي الدرس الاول
عربي تمرينات درس اول
عربي الدرس الثاني
عربي الدرس الثالث
عربي الدرس الرابع
عربي الدرس الخامس
عربي سؤالات امتحانات نوبت اول
عربي درس 6
عربي الدرس السابع
عربي درس هشتم
عربي درس 9
عربي درس 10
عربي سؤالات امتحاني نوبت دوم
علوم زيستي فصل اول – نگرش علمي و علوم زيستي
علوم زيستي فصل دوم – ساختار سلولي
علوم زيستي خودآزمايي فصل دوم
علوم زيستي فصل 3 – ساختار شيميايي
علوم زيستي فصل 4 – توليد کنندگي
علوم زيستي فصل 5 – تغذيه
علوم زيستي فصل 6 – توليد مثل وراثت
علوم زيستي فصل 7 – بوم شناسي
علوم زيستي خودآزمايي فصل هفتم
علوم زيستي فصل 8 – ميکروب ها، بيماري و سلامتي
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل1
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 2
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 3
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 4
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل5
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 6
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 7
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 8
زبان فارسي درس اول
زبان فارسي درس دوم
زبان فارسي درس سوم
زبان فارسي درس چهارم
زبان فارسي آزمون مرحله اي (تشريحي)1
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي درس1 تا 4
زبان فارسي درس پنجم
زبان فارسي پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس1 تا 5
زبان فارسي درس ششم
زبان فارسي درس هفتم
زبان فارسي آزمون زبان فارسي ميان نوبت اول
زبان فارسي درس هشتم
زبان فارسي درس نهم
زبان فارسي آزمون مرحله اي تشريحي2_از 5 تا 9
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي درس 5 تا 9
زبان فارسي درس دهم
زبان فارسي درس يازدهم
زبان فارسي درس دوازدهم
زبان فارسي پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس 8 تا 12
زبان فارسي درس سيزدهم و چهاردهم
زبان فارسي آزمون زبان فارسي نوبت اول1
زبان فارسي آزمون زبان فارسي نوبت اول2
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت اول
زبان فارسي درس پانزدهم و شانزدهم
زبان فارسي درس هفدهم و هجدهم
زبان فارسي درس نوزدهم
زبان فارسي پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس 15 تا 19
زبان فارسي آزمون مرحله اي (تشريحي)3 از درس 15 تا19
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي درس 15 تا 19
زبان فارسي درس بيستم و بيست و يكم
زبان فارسي درس بيست و دوم و بيست و سوم
زبان فارسي درس بيست و چهارم
زبان فارسي درس بيست و پنجم
زبان فارسي آزمون مرحله اي (تشريحي و تستي)از 20تا25
زبان فارسي درس بيست و هفتم و درس بيست و هشتم
زبان فارسي آزمون زبان فارسي نوبت دوم2
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت دوم
ادبيات فارسي درس اول
ادبيات فارسي فصل اول انواع ادبي (1) درس دوم
ادبيات فارسي درس سوم
ادبيات فارسي درس چهارم
ادبيات فارسي فصل دوم ادبيات داستاني(سنتي)درس پنجم
ادبيات فارسي درس ششم
ادبيات فارسي درس هفتم
ادبيات فارسي فصل 3 - ادبيات پايداري درس هشتم
ادبيات فارسي درس 9
ادبيات فارسي فصل 4-ادبيات جهان درس دهم و يازدهم
ادبيات فارسي فصل پنجم درآمدي برادبيات غنايي درس 12
ادبيات فارسي درس 13
ادبيات فارسي فصل 6 درآمدي بر ادبيات تعليمي درس14
ادبيات فارسي درس پانزده و شانزده
ادبيات فارسي درس هفدهم و هجدهم
ادبيات فارسي درس نوزدهم
ادبيات فارسي درس بيست و بيست ويك
ادبيات فارسي درس بيست و دوم
ادبيات فارسي درس بيست و سوم
ادبيات فارسي درس بيست و چهارم
فیزیک1
دانلود آموزش فیزیک1
زبان انگلیسی1
پیوندها
طنز سیاسی
آقای اهویی دبیر عربی تهران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM